Ομαδικά Tμήματα Mελέτης

Τα τμήματα Μελέτης λειτουργούν καθημερινά και υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει κανείς μονόωρο, δίωρο ή τρίωρο πρόγραμμα. Η μελέτη απευθύνεται σε παιδιά Ειδικής αλλά και Γενικής αγωγής Δημοτικού και Γυμνασίου και τα τμήματα είναι ομοιογενή προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απόδοση του κάθε μαθητή.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Κάθε παιδί φέρνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης του και έχει ένα τετράδιο επικοινωνίας. Καταγράφει τα μαθήματα που έχει να μελετήσει και το οποίο συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός κατά τη λήξη του μαθήματος ώστε να είναι ενήμερος ο γονέας για την πορεία του μαθητή αλλά και για κάποιο μάθημα που ίσως έχει μείνει για το σπίτι. Έτσι υπάρχει πλήρης έλεγχος του παιδιού και ενημέρωση του γονέα σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να δοθεί η βέλτιστη καθοδήγηση και αποτελεσματικότητα στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του.

Με τη βοήθεια και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού, το παιδί κατακτά τη θεωρία του μαθήματος και στη συνέχεια προχωρά στην επίλυση ασκήσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία, δίνεται έξτρα βοηθητικό υλικό προκειμένου να κατακτηθεί η ύλη. Στα θεωρητικά μαθήματα δίνεται καθοδηγούμενη βοήθεια με υπογράμμιση, πλαγιότιτλους και θεματικούς χάρτες. Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυση του μαθητή και στην Αγγλική γλώσσα δίνοντας διευκρινίσεις πάνω στην ύλη που καλείται να μελετήσει, ελέγχοντας την κατανόηση της θεωρίας και την επίλυση των ασκήσεων. Προσφέρονται επιπλέον ασκήσεις και τεστάκια πάνω στη διδακτέα ύλη για την καλύτερη εμπέδωση και κατάκτηση της εκάστοτε ενότητας.

 

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα της επόμενης μέρας, τον παροτρύνουμε να καλύψει τα μαθήματα κάποιας άλλης μέρα που πιθανόν να έχει πιο πιεσμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια δίνεται επιπλέον υλικό μαθησιακής ενίσχυσης πάνω στο μάθημα που φαίνεται να δυσκολεύεται ή να έχει κενά το παιδί. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όταν το επιτρέπει ο χρόνος, να συμπληρώσει τεστ επίδοσης ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος και η εξέλιξή του.

Οφέλη μαθητή

Συμμετέχοντας ένας μαθητής σε κάποιο από τα προγράμματα μελέτης, μαθαίνει να λειτουργεί σιγά-σιγά αυτόνομα, έχοντας τη σωστή καθοδήγηση, γίνεται πιο υπεύθυνος για τον εαυτό του και κατακτά δεξιότητες μάθησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος