Ατομική Eνισχυτική Διδασκαλία

Η ατομική ενισχυτική διδασκαλία απευθύνεται σε μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, δομείται ένα πρόγραμμα προκειμένου να καλύψει τα κενά του, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, να μπορεί να ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης στην οποία βρίσκεται και να κατακτήσει δεξιότητες ώστε να μπορεί αργότερα να αυτονομηθεί μαθησιακά.

Αρχικά γίνεται εκμάθηση της θεωρίας και επιλύονται οι ασκήσεις που έχει το παιδί για την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια δίνεται έξτρα υλικό για να γίνει εξάσκηση προκειμένου να κατακτήσει πλήρως τη γνώση. Τέλος, γίνονται τακτικές επαναλήψεις ώστε να μπορέσει το παιδί να συνδέσει την προηγούμενη γνώση με την επόμενη.

Η ενισχυτική διδασκαλία πραγματοποιείται σε όλα τα μαθήματα, και σε Αγγλικά-Γαλλικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η ενισχυτική διδασκαλία πραγματοποιείται σε όλα τα μαθήματα, και σε Αγγλικά-Γαλλικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.