Πρώιμη παρέμβαση

Στον χώρο μας πραγματοποιούνται ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή αγγίζοντας πρώιμες τεχνικές λογοθεραπευτικής ή εργοθεραπευτικής παρέμβασης, με σκοπό την αποφυγή μελλοντικών δυσκολιών είτε στον λόγο είτε στο έργο .

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;

Είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και οι τρόποι, οι τεχνικές και οι συνθήκες που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητές του. Η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα παιδιά γίνονται πιο λειτουργικά μέσα από την εκπαίδευση και εντάσσονται ομαλότερα στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται;

Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 – 4 ετών).

Με ποιο τρόπο βοηθάει η λογοθεραπεία;

Ο Λογοθεραπευτής βοηθά στην ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας. Ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγει τρόπο ενίσχυσης και παραγωγής του λόγου και βοηθά το παιδί να επικοινωνήσει πρωτίστως τις ανάγκες του. Ο λογοθεραπευτής μπορεί να ξεκινήσει από τη βλεμματική επαφή και το ελεύθερο παιχνίδι, αλλά έχει ως στόχο πάντα την επικοινωνία με το παιδί με οποιονδήποτε τρόπο, πριν καταλήξει στην εκφορά λόγου.

Ποιες δεξιότητες ενισχύονται;

  • Κινητικές (πιάσιμο, ρολλάρισμα, μπουσούλημα, περπάτημα)
  • Γνωστικές (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)
  • Επικοινωνιακές (ομιλία, ακοή, κατανόηση)
  • Κοινωνικό/συναισθηματικές (παιχνίδια, αίσθημα ασφάλειας και χαράς)
  • Αυτό-φροντίδας (σίτιση, ένδυση/απόδυση)