Ποιοι είμαστε

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο ΨυχΑγωγή αποτελεί μία σύγχρονη δομή που δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 θέλοντας να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου και της ανάδειξης των δεξιοτήτων του. Ο χώρος στελεχώνεται από ειδικούς θεραπευτές οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες, και οραματίζονται την πρόοδό τους.

Ύστερα από εμπειρία αλλά με βασικό γνώμονα την αγάπη, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γίνει μια ομαδική προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη της δυναμικής του κάθε ατόμου. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στο κοινωνικό πλαίσιο που εντάσσεται, και πιο συγκεκριμένα στο εργασιακό περιβάλλον,το σχολικό, το οικογενειακό, το προσωπικό και γενικότερα όπου μπορούν να αναπτυχθούν ανθρώπινες σχέσεις.

Μέλημά μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση, που πραγματοποιείται στις πρώτες συναντήσεις χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία. Στη συνέχεια, δομείται το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση τομών του ατόμου όπου χρειάζονται ενίσχυση.