Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση πραγματοποιείται από Παιδοψυχίατρο ή Ψυχολόγο ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού. Πραγματοποιείται αξιολόγηση βασισμένη σε σταθμισμένα τεστ, και στη συνέχεια δομείται το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται και φαρμακοθεραπεία συνδυαστικά με τις συνεδρίες στις οποίες είναι σημαντικό να υπάρχει τυπικότητα στη συχνότητα, την ώρα και τον χρόνο διάρκειας ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα.

Όλα τα περιστατικά έχουν την εποπτεία του Ψυχιάτρου με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρέμβαση.